schola LATOROŚL

     Inicjatorem założenia w naszej parafii dziecięcego chórku był Ksiądz Andrzej Ziemieśkiewicz. Istnieje on od 1997 roku. Obecnie nosi on nazwę „Latorośl” a jego opiekunem jest katechetka Urszula Kotnowska.

Dziewczęta i chłopcy w wieku od 5-ciu do 18 lat śpiewają w każdą niedzielę w czasie Mszy świętej dla dzieci o godzinie 11:15. Biorą również udział w uroczystych Mszach świętych celebrowanych z okazji rekolekcji, świąt i uroczystości parafialnych.

Chórek „Latorośl” ma na swoim koncie „występy gościnne” między innymi w Parafii Salezjańskiej. Brał także udział w festynie parafialnym.
Kilkakrotnie uczestniczył w miejskim konkursie kolędowym, jasełkach. Występował też na spotkaniu świątecznym w Zespole Szkół Nr3 w naszym mieście.  Dla członków chórku co roku organizowana jest wycieczka autokarowa. Z udziałem dzieci i ich rodziców odbywają się ogniska, bale andrzejkowe spotkania opłatkowe i wielkanocne.

Poza ściśle religijną i artystyczną funkcją, chórek pełni także znaczącą rolę integracyjną. Wszystkie te imprezy służą wprowadzeniu dzieci w życie religijne parafii oraz integrowaniu najmłodszego pokolenia parafian, tworzeniu wspólnoty, zjednoczonej wielbieniem Stwórcy.

Próby chórku odbywają się w czwartki  w godz. 18:oo-19:oo. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Członkiem zespołu może zostać każde dziecko bez względu na predyspozycje i uzdolnienia muzyczne.

Kontakt:

Urszula Kotnowska

fot. Grzegorz Kotnowski 2001r.