DUSZPASTERZE

Ks. prałat Leszek Malinowski

proboszcz 

święcenia kapłańskie 09.06.1985 r.

w parafii od 2004 r.

Ks. Mariusz Nowacki

wikariusz 

święcenia kapłańskie 23.05.2010 r.

w parafii od 2016 r.

Ks. Szymon Wiwatowski

wikariusz 

święcenia kapłańskie 08.06.2014 r.

w parafii od 2020 r.