DUSZPASTERZE

Ks. Andrzej Zdzienicki

proboszcz 

święcenia kapłańskie 28.05.1989 r.

w parafii od 2024 r.

Ks. Adrian Szczęsny

wikariusz 

święcenia kapłańskie 27.05.2012 r.

w parafii od 2024 r.

Ks. Szymon Wiwatowski

wikariusz 

święcenia kapłańskie 08.06.2014 r.

w parafii od 2020 r.