Kręgi Rodzin

 

DOMOWY KOŚCIÓŁ /OAZA RODZIN/ – jako gałąź ruchu Światło Życie, stworzonego przez Sługę Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego zawitał do rodzin naszej parafii za sprawą Ks. Józefa Miłka /ówczesnego wikariusza naszej parafii/ w roku 1994.

Całą sprawę wyłożył i uzasadnił ówczesnemu Proboszczowi Ks. Prałatowi Marianowi Mielczarkowi, który od samego początku wspierał i był całym sercem za utworzeniem Domowego Kościoła w naszej parafii.

Pierwsze spotkanie odbyło się 10 kwietnia 1994 r. u Ks. Józefa, również drugie i trzecie, a każde następne comiesięczne spotkanie u poszczególnych rodzin wchodzących w skład danego Kręgu Rodzin i tak jest do dzisiaj.

Pierwszy Krąg, składający się z 4 rodzin funkcjonuje od samego początku powstania Domowego Kościoła.

Powstał również drugi Krąg Rodzin, który istniał przez kilka lat, ale nie wytrzymał próby czasu i rozwiązał się.

Każde radosne spotkanie Rodzin Domowego Kościoła  składa się zawsze z dwóch części:

  1. Dzielenie się życiem
  2. Dzielenie się Ewangelią

Kiedy Krąg Rodzin tworzył się od podstaw, nikt nawet nie przypuszczał, że życie jego członków tak bardzo się ze sobą zrośnie ,,Na dobre i na złe,,

Dowodem tego jest niesamowite wsparcie modlitewne, duchowość i radość życia w regule: ,,Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie ,,

To radość życia każdego dnia  każdego dnia w dobrych i ciężkich chwilach życia jej członków i wszystkich ludzi, z którymi przyszło nam żyć i spotykać się na co dzień.

Nasza Oaza Rodzin zawsze miała swoich opiekunów (Moderatorów), kolejnych księży wikariuszy, którym z wdzięcznością dziękuje.

Od początku swojego pobytu jako Proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego (2004 r), opiekunem duchowym jest Ks. Prałat Leszek Malinowski. Od samego początku tej współpracy,  Krąg Rodzin stara się przeżywać swoje Rekolekcje Adwentowe i Wielkopostne w różnych Sanktuariach naszej diecezji i nie tylko /m.in. Brdów, Gdynia, Nieszawa/.

Z modlitwą, radością i pogodą ducha Oaza Rodzin obchodziła niedawno 25-lecie istnienia i ma zamiar trwać na tej modlitwie i zjednywać nowych wyznawców Chrystusa.

 

Króluj nam Chryste.