HISTORIA PARAFII

Dzieje parafii

Ks. Edward Grzymała