Księża Proboszczowie

Ks. Franciszek Szczygłowski (1916 – 1920)

Ks. Jan Simor (1920 – 1925)

Ks. Jan Bujar (1925 – 1928)

Ks. Wacław Walecki (1928 – 1939)

Ks. Edward Grzymała (1939 – 1940)

Ks. Mieczysław Szczęsny (1945 – 1945)

Ks. Wacław Wąckiewicz (1945 – 1946)

Ks. Stanisław Gemel (1946 – 1956)

Ks. Piotr Kotarski (1956 – 1958)

Ks. Franciszek Cieślak (1958 – 1960)

Ks. Zygmunt Lipa (1960 -1967)

Ks. Tadeusz Kania (1967- 1977)

Ks. Marian Mielczarek (1977 – 2004)

Ks. Leszek Malinowski (2004 – 2024)

Ks. Andrzej Zdzienicki (2024 – obecnie)