Ks. Edward Grzymała

 

Błogosławiony Ks. Edward Grzymała

 

Ksiądz Edward Grzymała urodził się 29 września 1906 roku na Podlasiu. W 1926 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku. W tym samym roku, realizując swe dawne pragnienia, wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Był gorliwym alumnem, odznaczał się wyrobieniem wewnętrznym, a także prawym charakterem, zdolnościami oraz pilnością w nauce.

       Święcenia kapłańskie przyjął 14.06.1931 roku. Jesienią wyjechał na studia do Rzymu. W 1935 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Po powrocie do kraju, był wikariuszem w Lipnie, w Koninie i w Kaliszu. W 1938 roku wrócił do Włocławka. Został mianowany prefektem gimnazjum. Pełnił także funkcję obrońcy węzła małżeńskiego oraz drugiego sekretarza kurii diecezjalnej.

       Na początku okupacji, jesienią 1939 roku, ks. Grzymała na polecenie biskupa Radońskiego, przeniósł się do Aleksandrowa Kujawskiego, by pełnić obowiązki wikariusza generalnego północnych rejonów diecezji. Poświęcał się pracy duszpasterskiej w parafii oraz w okolicy. Wspomagał uwięzionych kapłanów z bp. Kozalem w Lądzie. Ciągle jednak pragnął dzielić ich los, jakby przeczuwając, że tam jest jego miejsce. 26 sierpnia 1940 roku spełniło się to ciche pragnienie. Gestapo aresztowało ks. Grzymałę w domu Sióstr Służebniczek, gdzie mieszkał. Został uwięziony początkowo w Sachsenhausen, a następnie wywieziony do obozu w Dachau. Udręki obozowe znosił cierpliwie, przyjmując je jako wolę Bożą. Sam słaby i wyniszczony, pomagał innym i cieszył się, gdy mógł cierpieć dla Imienia Jezus. W obozie apostołował, głosząc pełne teologicznej głębi konferencje. Nie chciał się oszczędzać, opadł z sił, został przeznaczony do transportu inwalidów. 10 sierpnia 1942 roku wywieziony z obozu, poniósł śmierć przez zagazowanie.

       Z zachowanych listów z Dachau, wyłania się postać ks. Edwarda, który podejmował męczeństwo świadomie jako ofiarę i świadectwo miłości ku Chrystusowi. Został zaliczony do grona 108 Męczenników II wojny światowej i beatyfikowany wraz z nimi 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez papieża Jana Pawła II.

 

       „Bóg jest z nami, czy żyjemy, czy umieramy. Kto wierzy w Boga, nigdy nie zginie. Dziękuję jeszcze raz za wszystko, ciągle myślę o was wszystkich i modlę się za was – Proboszcz”. (z listu do swoich Parafian – Dachau, 19.04.1942 r.)

 

DODATEK

z dnia 05 lutego 2009 roku:

Rada Miasta przez aklamację podjęła uchwałę o ustanowieniu patrona Aleksandrowa Kujawskiego. O tym czy błogosławiony ksiądz Edward Grzymała będzie patronował miastu, zadecyduje papież.

Podczas środowej sesji nadzwyczajnej w auli Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego rozpoczęto uroczyste obchody 90-lecia ustanowienia polskiego samorządu w Aleksandrowie Kujawskim. Obrady rozpoczęło prawykonanie propozycji hymnu miasta. Wykonał je Tomasz Izydorczyk z orkiestry dętej OSP w Aleksandrowie. Pierwszą odsłoną uroczystości 90-lecia było podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia patrona miasta. Sylwetkę ks. Edwarda Grzymały, proboszcza aleksandrowskiego w początkowym okresie II Wojny Światowej przybliżył ksiądz dziekan Leszek Malinowski, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie.

– Ksiądz Grzymała został zaliczony w 1999 roku przez papieża Jana Pawła II do grona stu ośmiu męczenników Drugiej Wojny Światowej – mówił ksiądz Leszek Malinowski.

Uchwała została przez radę przyjęta przez aklamację. Radni zobowiązali burmistrza do kontynuacji procedury ustanowienia patrona. Burmistrz ma teraz wystąpić do biskupa włocławskiego o zwrócenie się do papieża o wyrażenie zgody na ustanowienie błogosławionego Edwarda Grzymały patronem miasta.

Główne uroczystości nadania miastu Patrona Ks. Edwarda Grzymały odbyły się 15 maja 2011 r. w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Towarzyszyło tym wydarzeniom m.in. odsłonięcie tablicy pamiątkowej na przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP im. Edmunda Bojanowskiego, gdzie mieszkał ks. Grzymała podczas pobytu w naszym mieście. Swoją nazwę otrzymała także aleja w parku na ul. Dworcowej, która nosi imię ks. Edwarda Grzymały.

Od nadania miastu patrona co roku w najbliższą niedzielę po 15 maja sprawowana jest Msza św. w intencji całego naszego miasta.

 

MODLITWA

Boże, który raczyłeś przyjąć ofiarę życia bł. Edwarda Kapłana, za Kościół i Polskę, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wytrwali w wierze ojców i w miłości braterskiej służyli Tobie i Ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

       Błogosławiony Edwardzie, módl się za nami.