Ogłoszenia

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C

07.08.2022 r.

 

1. Dziś w naszej diecezji rozpoczyna się nowenna przed nawiedzeniem Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej i przed obchodami 900-lecia Diecezji Włocławskiej. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca w naszej Parafii o godz. 18.oo przed Najświętszym Sakramentem uroczyste nabożeństwo jako nasze duchowe przygotowanie. Znakiem trwania nowenny i naszego przygotowania jest ta biała świeca, która przez ten cały czas będzie nam mówiła o tym wydarzeniu.

 

2. W sobotę 13 dzień miesiąca. O godz. 19.3o nasze Maryjne czuwanie. Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w wspólnej modlitwie. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec na procesję z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła.

 

3. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Ofiary składane na tacę z przeznaczeniem na sprawy gospodarcze naszej Parafii. W minionym tygodniu na rozbudowę i remont kościoła złożono ofiary na kwotę 700,- zł. Bóg zapłać.

 

4. W czwartek gościliśmy pielgrzymów wędrujących na Jasną Górę. Składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc w przyjęciu pielgrzymów. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich osób, które zaangażowały się w przyjęcie pielgrzymów. Podziękowanie kierujemy także do Dyrekcji „Ogrodnika” za możliwość odpoczynku dla pielgrzymów na terenie szkoły.

 

5. W tym tygodniu w liturgii pogrzebowej pożegnaliśmy zmarłych: Macieja Brzustowicza, Janinę Lewandowską, Edmunda Przyjemskiego. Rodzinom składamy wyrazy współczucia, a zmarłych polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…

 

6. Przed kościołem można nabyć kolejny numer czasopisma pt. „Idziemy”.

 

7. Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje uroczystości rodzinne i osobiste składamy najlepsze życzenia Bożych darów i opieki Niepokalanej Matki. Na cały tydzień życzymy realizacji swego powołania w rodzinie i w pracy. Na spotkanie z Chrystusem przychodzącym do nas w drugim człowieku – Szczęść Boże.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Caritas Diecezji Włocławskiej od pierwszych dni wojny w Ukrainie aktywnie włączyła się w pomoc uchodźcom. Dziękujemy wszystkim wspólnotom parafialnym, które podjęły trud zbierania środków rzeczowych oraz finansowych w celu niesienia pomocy uchodźcom.

 

Jednakże aktualna sytuacja związana z uchodźcami z Ukrainy rodzą różne potrzeb i problemy.

 1. Bardzo uprzejmie prosimy, aby wypełnić i odesłać ankietę, którą wyślemy w najbliższym czasie, dotyczącą możliwości udzielenia schronienia
  i opieki dla uchodźców, zarówno w obiektach parafialnych jak i w domach prywatnych parafian.

 2. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wyzysku i handlu ludźmi, szczególnie kobiet, dzieci, osób z niepełnosprawnościami. Niestety takie sytuacje już miały miejsce na terenie Polski, dlatego prosimy być szczególnie wrażliwym na tego typu zagrożenia. ( informacje w załączeniu)

 3. Ze wzglądu na największe obciążenie pracą w obszarach przygranicznych prosimy o zgłaszanie się wolontariuszy gotowych nieść pomoc na tym terenie. Najlepiej gdyby były to zgrane grupy 4-5 osobowe, gotowe na wyjazd 5-7 dniowy. Koordynujemy wszystkie szczegóły dotyczące terminów i miejsc gdzie wolontariusze są najbardziej potrzebni. Chętnych prosimy zgłaszać do Biura Caritas – tel. 518 014 550.

 4. W najbliższym czasie ruszy ogólnopolska akcja „Paczka dla Ukrainy” polegająca na przygotowaniu przez wspólnoty parafialne, rodziny oraz organizacje paczek, które będą przesyłane bezpośrednio na Ukrainę – szczegóły akcji podamy wkrótce.

 5. Informujemy, że na dzień dzisiejszy zostało zgłoszonych 285 miejsc dla uchodźców w placówkach Caritas, instytucjach kościelnych oraz obiektach parafialnych Diecezji Włocławskiej.

Z wyrazami szacunku

ks. Jacek Kędzierski

Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej

 

 

 

 

ZNIESIENIE DYSPENSY OD MSZY ŚWIĘTEJ

 

W nawiązaniu do decyzji podjętej przez Konferencję Episkopatu Polski podczas jej zebrania plenarnego w dniu 11 czerwca 2021 r. biskup włocławski Krzysztof Wętkowski wydał dekret znoszący z dniem 20 czerwca dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej udzieloną dekretem z dnia z dnia 12 listopada 2020 r.
 
Jak podkreśla bp Wętkowski decyzja ma związek ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną i w konsekwencji zniesieniem przez władze państwowe znacznej części obostrzeń dotyczących limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach.
 
Informacja o odwołaniu dyspensy ma zostać podana wiernym diecezji do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

 

 

 

NAJNOWSZE KOMUNIKATY i ODEZWY Ks. BISKUPA i Kurii Diecezjalnej

 

Bp Mering apeluje o przestrzeganie zasad epidemicznych w diecezji

26 marca 2021 r.

Bp Mering apeluje o przestrzeganie zasad epidemicznych w diecezji

„W związku z rosnącą liczbą zachorowań i wprowadzonymi przez stronę rządową zaostrzonymi zasadami epidemicznymi, mając na uwadze zdrowie i życie diecezjan – zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych” – napisał w apelu biskup włocławski Wiesław Mering. Przypomniał zasady, jakie obowiązują podczas liturgii na terenie diecezji.
 
Wśród nich bp Mering wymienia następujące:
 
1. Na każdym Księdzu Proboszczu spoczywa obowiązek wprowadzenia w życie i przestrzegania wszystkich zasad sanitarnych ogłoszonych przez stronę rządową, a dotyczących limitu wiernych w świątyniach (1 osoba na 20 m2) przy zachowywaniu odległości 1,5 metra, zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni i powierzchni.
 
2. Księży posługujących podczas liturgii obowiązują następujące zasady:
 
– tylko główny celebrans podczas sprawowania liturgii jest zwolniony z obowiązku zakrywania ust i nosa, pozostali koncelebransi oraz służba liturgiczna mają obowiązek założenia maseczki;
 
– kapłani zobowiązani są nałożyć maseczkę także na czas sprawowania sakramentu pokuty, udzielania Komunii Świętej i przy innych rodzajach posług; dotyczy to także zbierania tacy;
 
– przed udzielaniem Komunii Świętej kapłani oraz nadzwyczajni szafarze mają obowiązek dezynfekcji dłoni. Przypominam, że wiernym należy umożliwić przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.
 
3. Wiernych świeckich proszę o zrozumienie konieczności zastosowania nadzwyczajnych środków sanitarnych (zwłaszcza respektowania limitu uczestników liturgii) oraz o ich przestrzeganie w kościele i innych budynkach parafialnych.
 
4. Ponieważ coraz częściej odzywają się głosy tych, którzy domagają się zamknięcia kościołów, od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy, czy wprowadzone wytyczne będą przestrzegane. Nikt nie chciałby, aby doszło do pogorszenia sytuacji epidemicznej i zamknięcia świątyń, tym bardziej więc musimy podjąć specjalny wysiłek, by tak się nie stało.
 
Dokument podpisany przez ks. bp. Wiesława Meringa nosi datę 26 marca 2021 roku i drogą mailową został rozesłany do wszystkich parafii diecezji.

 

 

Od najbliższej soboty 27 marca – w kościołach 1 os./20 m2

25 marca 2021 r., KAI

Od najbliższej soboty - w kościołach 1 os./20 m2

Od soboty 27 marca do piątku 9 kwietnia, czyli przez dwa tygodnie obejmujące także okres świąt wielkanocnych, w kościołach będzie mogła przebywać 1 os. na 20 m2, a nie tak jak obecnie 1 os. na 15 m2. Oprócz tego obowiązywać będą dotychczasowe zasady, jak dystans 1,5 metra i noszenie maseczek – poinformował dziś minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji poświęconej nowym zasadom bezpieczeństwa epidemicznego. Inne zaostrzone zasady obejmują m.in. sektor handlu i usług.
 
Informując szerzej o nowych zasadach dotyczących miejsc kultu religijnego, minister zdrowia zaznaczył, że „mamy tam również zaostrzenie pewnych standardów i to jest zaostrzenie, które jest analogiczne do tego, które występuje w większych sklepach powyżej 10 m kw., więc nie ma tu absolutnie żadnego wyróżniania czy dyskryminowania z drugiej strony poszczególnych podmiotów”.

– Ale rzeczywiście, wydaje się, że głównym wyzwaniem jest przestrzeganie tych obostrzeń – podkreślił minister zdrowia.

Przypomniał, że spotkał się w środę z sekretarzem generalnym KEP bp. Arturem Mizińskim. Po spotkaniu opublikowano komunikat, w którym zawarto apel „do wszystkich księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach”. Apel ten ma zostać skierowany przez biskupów do wszystkich parafii ze wskazaniem ścisłego przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych.

– Strona kościelna zobowiązała się również do egzekwowania i wspierania przestrzegania tych zasad bezpieczeństwa. Myślę, że te regulacje mogą być wprowadzane w dialogu i przede wszystkim nie ma tutaj jakiegoś elementu dyskryminowania czy różnicowania podmiotów – dodał Adam Niedzielski.

Na pytanie, w jaki sposób miałaby przebiegać weryfikacja przestrzegania zasad dotyczących limitu wiernych w kościołach, minister zdrowia powiedział, że w czasie rozmowy z sekretarzem generalnym KEP analizowane były różne warianty, w ramach których można kontrolować liczbę osób wchodzących. – To jest pozostawione do decyzji po stronie kościelnej, który z tych wariantów będzie wybrany – dodał min. Niedzielski.

Inne zaostrzone zasady obejmują m.in. sektor handlu i usług. Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 tys. m2 zostaną zamknięte. Galerie i sklepy pozostaną zamknięte. Z kolei hurtownie i składy budowlane będą nadal dostępne.

W placówkach handlowych, w innych punktach jak np. poczta, będą stosowane bardziej rygorystyczne normy. Do tej pory była 1 osoba na 15 m2, wprowadzona zostaje zasada: 1 osoba na 20 m2 w sklepach o powierzchni powyżej 100 m2. Ponadto, do 9 kwietnia zostają zamknięte salony fryzjerskie i kosmetyczne.

Zamknięte też zostaną żłobki i przedszkola z wyjątkiem rodziców, którzy są medykami i pracownikami służb porządkowych, m.in. żołnierzami, funkcjonariuszami policji, straży pożarnej wykonującymi obowiązki służbowe w tym czasie. Opieka dla dzieci ma być zapewniona, by nie odciągać szczególnie lekarzy od pracy w szpitalach.

Obiekty sportowe będą wyłącznie przeznaczone dla sportu zawodowego.

Minister zdrowia zarekomendował też przejście na pracę zdalną tam, gdzie jest to tylko możliwe.

Na początku konferencji premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że sytuacja epidemiczna jest poważna, stąd potrzeba zaostrzenia zasad sanitarnych.

„Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia. Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć obywateli. Zrobimy wszystko, by uniknąć takiego scenariusza” – powiedział premier.

Dodał, że Polska znajduje się obecnie w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. – Napór trzeciej fali jest bardzo silny. Dzisiaj mamy zarejestrowany najwyższy wzrost zakażeń. Mamy zajętych ponad 70 proc. łóżek i ponad 70 proc. łóżek respiratorowych – poinformował szef rządu.

Dlatego, powiedział Mateusz Morawiecki, konieczne jest ograniczenie swobód gospodarczych, zaostrzenie rygorów dostępności do usług i poszczególnych branż gospodarki.

Covid-19 atakuje coraz młodszych Polaków. Wielu pacjentów szpitalnych oddziałów covidowych to osoby poniżej 40. roku życia, dlatego Polska potrzebuje narodowej solidarności – zaznaczył premier.

Zaapelował, aby święta Wielkanocy, niosące zawsze radość i nadzieję, spędzić jednak jedynie w najbliższym gronie rodzinnym. – Walczymy o zdrowie i życie Polaków – dodał.

– Nie ma już żadnych wątpliwości, że trzecia fala przewyższy to, z czym mieliśmy do czynienia jesienią – powiedział z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski. Przypomniał, że nowa, znacznie groźniejsza mutacja brytyjska koronawirusa, prowadzi do zdecydowanie większej liczby zachorowań, a w konsekwencji do większej liczby hospitalizowanych osób. Należy się spodziewać dalszego znacznego obłożenia szpitali napływem nowych pacjentów ze zdiagnozowanym koronawirusem.

Najgorsza sytuacja jest obecnie w województwie śląskim, do niedawna sytuującym się w średniej krajowej. Rozważa się transport tamtejszych pacjentów do szpitali tymczasowych w innych województwach w przypadku, gdy miejscowe placówki nie będą już mogły przyjmować nowych chorych. Poprawiła się natomiast sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie najwcześniej wprowadzono większe obostrzenia.

Ministerstwo zdrowia poinformowało dziś o znacznym wzroście zakażeń koronawirusem: odnotowano 34 151 nowych i potwierdzonych przypadków infekcji oraz 520 zgonów. W ciągu doby ostatniej wykonano ponad 102,5 tys. testów.

Dotychczas stwierdzona liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 2 mln 154 tys. 821. Do tej pory zmarło według oficjalnych danych 50 tys. 860 chorych.

Do tej pory w Polsce wykonano blisko 5,4 mln szczepień, z czego dwie dawki otrzymało ok. 1,9 mln osób.

 

 

Biskup Włocławski przedłużył dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii

13 listopada 2020 r., ks. AN

Biskup Włocławski przedłużył dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii

W związku z trwającą wciąż trudną sytuacją epidemiczną i kolejnymi obostrzeniami dotyczącymi limitu uczestników zgromadzeń religijnych w świątyniach, biskup włocławski Wiesław Mering przedłużył wiernym dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Poprzednia dyspensa obowiązywała do niedzieli 15 listopada.
 
Oto pełna treść dekretu:
 
 DEKRET
 
Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia związane z panującą pandemią, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną dekretem z dnia 17 października br. (L.dz. 1054/2020).
 
Przypominam, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się duchowo poprzez transmisje Mszy Świętej w domu, za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęły Komunię duchową. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.
 
Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.
 
Wszystkich ogarniam modlitwą i z serca błogosławię.
 
+Wiesław Mering, Biskup Włocławski
 
Ks. Artur Niemira, Kanclerz Kurii
 
Włocławek, 13 listopada 2020 r. (L.dz. 1106/2020)

 

 

Bp Mering w liście w ponurym czasie pandemii i walki o życie: zjednoczmy się w modlitwie i obronie życia

7 listopada 2020 r., ks. AN

Bp Mering w liście w ponurym czasie pandemii i walki o życie: zjednoczmy się w modlitwie i obronie życia
 
Do prezbiterów i wiernych świeckich Kościoła Włocławskiego w ponurym czasie epidemii i walki o życie
 
Bracia w Kapłaństwie!
Siostry i Bracia – wierni Diecezji Włocławskiej!
 
1. Kościół Włocławski ma starą i chlubną tradycję wierności Chrystusowi. Wyznał ją szczególnie w czasie drugiej wojny światowej, kiedy ponad 50 procent duchowieństwa oddało życie za Chrystusa, Kościół i Ojczyznę. Trzeba to pamiętać i pamięć o tym starannie pielęgnować, przekazując ją kolejnym młodym pokoleniom Polaków. Chodzi przecież o naszych Bohaterów – Męczenników, ich życiorysy nas zobowiązują! Wielu za cenę wyrzeczenia się Chrystusa mogłoby przeżyć noc obu totalitarnych dyktatur: niemieckiej i sowieckiej. Wybrali. I to im, między innymi, zawdzięczamy, że nie zdołano nas upodlić i zniewolić do końca.
 
Co roku myślimy o tych problemach 7 listopada, idąc dokładnie śladami pędzonych do więzienia we Włocławku: błogosławionego biskupa Michała Kozala, pozostałych prezbiterów włocławskich, a także nauczycieli naszego Miasta.
 
Przybyłem do Was, Bracia i Siostry, przed prawie 18 laty: z męczeńskiego Kościoła chełmińskiego, gdzie zupełnie bliźniaczo toczyły się losy duchowieństwa i świeckich. Dlatego pamięć o gehennie czasów okupacji jest mi tak droga.
 
Ostatnio, doświadczony koronawirusem, nie mogłem uczestniczyć w życiu społecznym. Patrzyłem zszokowany na niesamowity poziom agresji kierowany przeciw moralności chrześcijańskiej, symbolom naszej religii, Kościołowi Jezusa. Także przed Domem Biskupów Włocławskich zgromadziła się agresywna grupa ludzi. Niektórzy nazywają siebie nawet… wierzącymi. Przynieśli z sobą wypisane hasła, wrzask, wulgaryzmy.
 
Wiem, że pewnie moje apele niewiele zmienią. Czułbym jednak wstyd i dyskomfort –milcząc. Chrystus mówił, że „kamienie wołać będą” (Łk 19,40), jeżeli nam zabraknie odwagi. Dlatego do wiernych Kościoła apeluję o obronę naszych świętości, symboli – zwłaszcza świątyń! To one są dumą miast i wsi; ich ozdobą i dosłownie miejscami świętymi!
 
2. Przez świat przetacza się świetnie zorganizowana machina antychrześcijańska. Stoją za nią nieograniczone pieniądze, media nieszukające prawdy i obiektywizmu, ale sensacji, i – wreszcie – grupy nazywające siebie „postępowymi katolikami”. Próbują przeorać nasze sumienia, a my, często w imię wątpliwych korzyści cofamy się coraz bardziej i dalej od Jezusa!
 
Jestem u kresu mojej posługi w Diecezji Włocławskiej, stąd bardzo osobisty charakter tego listu i apel, który kieruję do moich Diecezjan: pamiętajcie o historii kraju, diecezji, miasta! Nie naśladujcie Galatów, którym św. Paweł nie mógł się nadziwić, że tak łatwo chcą porzucić Ewangelię, którą im głosił Apostoł. „Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową” (Ga 1,7). Bądźmy przy Jezusie! Nie gódźmy się na upokarzanie Pana i Jego Kościoła! Mamy prawo do takiej samej wolności, która przysługuje wszystkim ludziom! Nie dopuszczajmy zamętu do naszych serc!
 
3. Jakże wdzięczny jestem wszystkim, którzy trwają w tym niełatwym czasie przy Chrystusie, świadomi, że: „niebo i ziemia przeminą, ale słowa Moje nie przeminą” (Mk 13,31).
 
Nie bójcie się, Siostry i Bracia, duchowni i świeccy! Zjednoczmy się w modlitwie, w sprzeciwie, w obronie świątyń, podstawowych ludzkich i chrześcijańskich wartości, w obronie prawa do życia! Rodzice, przypomnijcie sobie, że Waszym zadaniem jest wychowywać mądrych, świadomych i mężnych chrześcijan, Polaków i obywateli!
 
Męczennicy naszego Miasta dowodzą życiem, cierpieniem i własną historią, że tylko Jeden Jest, Który człowieka nigdy nie opuści – jeżeli przez człowieka nie zostanie opuszczony.
 
4. Zły Duch uruchomił wszystkie siły, by to, co dobre i piękne, zostało pokonane. Najwyraźniej ujawnia się to w aktualnej nagonce przeciw życiu dziecka poczętego a nienarodzonego. Manipulacje i kłamstwa wypaczyły sumienia wielu naszych Rodaków. Wśród młodych Polaków zapanowała moda na walkę z Kościołem Jezusa. Z narodowej pamięci wymiata się nauczanie św. Jana Pawła II. Dlatego apeluję do Was, Bracia i Siostry, o męstwo, odwagę dawania świadectwa, o wyrazistość poglądów! Żadne umizgi wobec wrogów Chrystusa nie przyczynią nam ich sympatii. Musimy umieć przyznać się do Chrystusa tak, jak to od wieków czynili chrześcijanie!
 
Proszę zatem księży i świeckich o najgłębszą refleksję i zdecydowanie. Dziękuję rodzicom, dla których wartością jest mądre kształtowanie sumień dzieci! Rozmawiajcie z nimi i podejmujcie w rozmowach sprawy naprawdę ważne!
 
Pamiętajmy, z jakiego Kościoła jesteśmy, i jak ogromną daninę krwi złożyli nasi przodkowie w wierze. Dziękuję duchownym i świeckim, którzy Chrystusa bronią i przyznają się do Niego!
 
Niech Zmartwychwstały, którego w każdej Mszy św. słyszymy i spożywamy, napełni męstwem nasze serca i nam błogosławi!
 
+Wiesław Mering, Biskup Włocławski
 
Włocławek, 7 listopada 2020 r.
81. rocznica uwięzienia bł. bp. Michała Kozala

 

Uroczystość Wszystkich Świętych bez Mszy św. polowych na cmentarzach

23 października 2020 r., ks. AN

Uroczystość Wszystkich Świętych bez Mszy św. polowych na cmentarzach

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi w dniu 23 października br. przez stronę rządową obostrzeniami, biskup włocławski Wiesław Mering postanowił, aby w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze święte były sprawowane w kościołach parafialnych, odwołane zostały natomiast Msze święte polowe na cmentarzach – głosi komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. W dniu dzisiejszym podjęte zostały decyzje dotyczące organizacji Uroczystości Wszystkich Świętych na terenie diecezji.
 
 
Komunikat dotyczący organizacji Uroczystości Wszystkich Świętych w Diecezji Włocławskiej
 
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi w dniu 23 października br. przez stronę rządową obostrzeniami, Kuria Diecezjalna informuje o decyzjach podjętych przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa:
 
1. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze święte powinny zostać odprawione w kościołach parafialnych według porządku niedzielnego, z uwzględnieniem możliwości sprawowania ich na tych cmentarzach, na których znajdują się kościoły lub kaplice, zgodnie z nałożonymi przez władze limitami liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 7 m2).
 
2. Na cmentarzach odwołane zostają Msze święte polowe, nabożeństwa i procesje. Ich celebrację należy przenieść do kościołów.
 
3. Ofiary składane na tacę w dzień Wszystkich Świętych tradycyjnie przeznaczone są na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
 
4. Zachęca się wiernych, aby nawiedzenie grobów swoich bliskich rozłożyli na czas pierwszych ośmiu dni listopada; księży natomiast, by organizowali nabożeństwa za zmarłych i zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu oktawy uroczystości Wszystkich Świętych.
 
5. Z ustanowienia Ojca Świętego Franciszka w tym roku można będzie zyskać odpust w intencji zmarłych przez cały miesiąc listopad, a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych.
 
6. Ponieważ dalsze decyzje w sprawie cmentarzy, co do ograniczeń i zasad zostały zapowiedziane na przyszły tydzień, Kuria Diecezjalna prosi księży o śledzenie aktualnych komunikatów wydawanych przez stronę rządową.
 
Ks. prał. dr hab. Wojciech Frątczak
        Wikariusz Generalny
 
Włocławek, 23 października 2020 r. (L.dz. 1071/2020)

 

 

 

Biskup Włocławski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii

17 października 2020 r., ks. AN

Biskup Włocławski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i powtórnym wprowadzeniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w świątyniach, biskup włocławski Wiesław Mering udzielił wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Wydał także inne zarządzenia w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych.
 
Oto pełna treść dekretu:
 
DEKRET
Dyspensa oraz zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych
 
1. W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. strefach żółtych i czerwonych, obowiązującymi od dnia 17 października br., mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie dla zdrowia i życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam niniejszym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wiernym Diecezji Włocławskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie.
 
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Należy przy tym pamiętać, żedyspensa udzielana jest dla duchowego dobra wiernych i zwalnia od konkretnego obowiązku zachowania prawa w szczególnym przypadku i dla słusznej przyczyny, dlatego brak możliwości uczestnictwa w Mszy niedzielnej zawsze pozostaje raną, stąd należy rozbudzać pragnienie Eucharystii i uczestniczyć w niej, gdy tylko nadarzy się ku temu sposobność. Dlatego korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.
 
2. Dla stworzenia możliwości udziału większej liczby wiernych w Eucharystii, poszczególni proboszczowie i rektorzy kościołów mogą skorzystać z prawa do trynacji lub kwadrynacji w niedziele i święta nakazane, po uprzednim zgłoszeniu do Kurii Diecezjalnej i uzyskaniu przynajmniej ustnej zgody wikariusza generalnego.
 
3. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i pozbawiać ich takiej możliwości.
 
4. Usilnie apeluję o przestrzeganie w kościołach norm sanitarnych, o których przypomniałem w komunikacie z dnia 4 września br. (L.dz. 937/2020), zwłaszcza o zakrywanie maseczkami ust i nosa przez wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransa (obowiązek dotyczy więc innych księży posługujących, wiernych, służby liturgicznej itp.), o umieszczenie przy wejściu do kościoła i obiektów parafialnych informacji o obowiązku założenia maseczki oraz o udostępnienie wiernym płynów dezynfekujących, które należy umieścić przy wejściu do świątyni i innych obiektów parafialnych.
 
5. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.
 
Dziękuję Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii.
 
Wszystkim z serca błogosławię.
 
+Wiesław Mering, Biskup Włocławski
 
Ks. Artur Niemira, Kanclerz Kurii
Włocławek, 17 października 2020 r. (L.dz. 1054/2020)

 

 

 

Bp Mering apeluje o przestrzeganie norm sanitarnych

5 września 2020 r., ks. AN

Bp Mering apeluje o przestrzeganie norm sanitarnych

„W imię odpowiedzialności za nasze zdrowie i bezpieczeństwo, przypominam i apeluję do wszystkich wiernych świeckich, duchownych oraz pracowników kościelnych o stosowanie i przestrzeganie norm sanitarnych w Diecezji Włocławskiej” – napisał do duchownych i wiernych świeckich Diecezji Włocławskiej ks. bp Wiesław Mering. Komunikat Biskupa Włocławskiego ws. bezpieczeństwa higienicznego w kościołach w czasie pandemii zostanie odczytany w kościołach diecezji.
 
Ksiądz Biskup apeluje m.in., by podczas Mszy świętych i nabożeństw wierni w kościołach zachowywali dystans między sobą i stosowali maseczki zakrywające usta i nos, przypomina zasady udzielania Komunii Świętej na rękę i do ust, prosi, by osoby z widocznymi oznakami infekcji, przeziębienia czy po prostu chore skorzystały z dyspensy i pozostały w domach nie zarażając osób zdrowych.
 
 
Komunikat ws. bezpieczeństwa higienicznego w kościołach w czasie pandemii
 
Mając na uwadze, że w związku z pandemią COVID 19 w Diecezji Włocławskiej teren niektórych powiatów został ogłoszony strefą zagrożoną dodatkowymi obostrzeniami, a także biorąc pod uwagę fakt pojawiających się ognisk wirusa i wysokiej liczby zakażeń na terenie kraju, w imię odpowiedzialności za nasze zdrowie i bezpieczeństwo, przypominam i apeluję do wszystkich wiernych świeckich, duchownych oraz pracowników kościelnych o stosowanie i przestrzeganie norm sanitarnych w Diecezji Włocławskiej.
 
Apeluję zatem o zastosowanie się do następujących zasad:

1. Ksiądz Proboszcz zobowiązany jest, by przy wejściu do kościoła i obiektów parafialnych, w widocznym miejscu umieścić informację o obowiązku założenia maseczki.
 
2. Podczas Mszy świętych i nabożeństw wierni w kościołach powinni zachowywać dystans między sobą i stosować maseczki zakrywające usta i nos. Należy przypominać o tym obowiązku najlepiej podczas każdej Mszy świętej.
 
3. Zaleca się, by także przebywający na zewnątrz świątyń mieli zasłonięte usta i nos albo zachowali zasadę dystansowania się, stojąc jeden od drugiego w odpowiedniej odległości.

4. Obowiązek noszenia maseczki powinien dotyczyć również księży, gdy nie sprawują Eucharystii, a podejmują inne obowiązki, a także innych osób posługujących: ministrantów, szafarzy, kościelnych, itp.

5. W trosce o higienę, w kościołach, kaplicach i innych pomieszczeniach kościelnych powinny być dostępne dla wiernych płyny do dezynfekcji rąk. Przed Eucharystią, a także przed Komunią św., księża i szafarze powinni zdezynfekować swoje dłonie.

6. Dopóki trwa pandemia, rekomenduje się udzielanie Komunii Świętej na dłoń wiernego. Pamiętać jednak należy, że nie wolno odmówić Komunii Świętej ani do ust, ani na rękę. W tym kontekście zachęca się, aby jeden kapłan udzielał Komunii Świętej na rękę, a pozostali kapłani udzielali odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli jest obecny tylko jeden kapłan – udziela on Komunii Świętej najpierw osobom pragnącym przyjąć Ją na rękę, a później tym, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą do ust.

7. Księża powinni poinstruować wiernych o sposobie przyjmowania Komunii św. na rękę. Istnieje także potrzeba wyjaśniania wiernym sensu przyjmowania Komunii św. na rękę w czasie pandemii.
 
8. Komunii Świętej udziela się wiernym pod postacią chleba. Podczas Mszy św. ślubnej można udzielić Komunii Świętej pod dwiema postaciami, ale tylko przez zanurzenie.
 
9. Osoby z widocznymi oznakami infekcji, przeziębienia czy po prostu chore proszone są o pozostanie w domach, by nie narażać na zarażenie osób zdrowych. Przypominam, że osoby starsze i chore, pozostające w grupie ryzyka zarażeniem mogą skorzystać z dyspensy i nie są zobowiązane do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Osoby korzystające z tej dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęcia Komunii św. duchowej oraz do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.
 
10. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że dystans między nimi jest większy niż 1,5 m.
 
Przestrzeganie tych zasad w widoczny dla wszystkich sposób przyczyni się do tego, iż w poczuciu zaufania i bezpieczeństwa będziemy uczestniczyli w życiu sakramentalnym i parafialnym w czasie pandemii.
 
Na czas zmagania się z epidemią całej wspólnocie diecezjalnej z serca błogosławię.
 
+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

 

 

 

 

 

 

 

W związku ze zniesieniem przez władze państwowe obostrzeń dotyczących limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, z dniem 30 maja 2020 r. biskup włocławski Wiesław Mering odwołuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.
 
Dyspensa została udzielona dekretem biskupa włocławskiego z dnia 13 marca br. i przedłużona do odwołania dekretem z dnia 25 marca br. ze względu na niebezpieczeństwo związane z panującą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościele.
 
Odwołanie dyspensy ma związek z ogłoszoną 27 maja przez rząd decyzją o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych, co daje możliwość udziału w  liturgii wszystkim wiernym. Decyzja jest także odpowiedzią na zachętę Przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego skierowaną do biskupów diecezjalnych o zniesienie dyspensy, gdyż ustały powody, dla których została udzielona.
 
Zniesienie dyspensy oznacza, że wierni zobowiązani są do uczestnictwa w kościele w Mszy św. niedzielnej i święta nakazane. Nie będzie już usprawiedliwione uczestnictwo we Mszy św. w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu. Obecność na Mszy jest obowiązkowa i bez ważnego powodu nie można jej opuścić, gdyż takie zachowanie jest grzechem.
 
W pięciu przykazaniach kościelnych uczestniczenie we Mszy Świętej w niedziele i dni święte jest pierwszym, najważniejszym przykazaniem. Ten wymóg jest również wyraźnie określony w Kodeksie Prawa Kanonicznego:
 
Kan. 1247 – W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.
 
Kan. 1248 – § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.
 
Brak uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej nie jest grzechem, jeśli powodem nieobecności jest choroba, niedyspozycja związana z podeszłym wiekiem czy inny ważny powód uniemożliwiający pójście do kościoła.

 

http://diecezja.samba.com.pl/files/download_news/1590669246.pdf

 

Od najbliższej niedzieli nie będzie już obowiązywać limit 1 osoby na 10 m kw. podczas sprawowanych liturgii w kościołach, ale nadal konieczne będzie noszenie maseczek ochronnych oraz utrzymywanie 2-metrowego dystansu – ogłosił dziś premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji na temat kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.
Zniesienie najbliższych obostrzeń nastąpi w różnych terminach. Od soboty 30 maja zmieni się zasada dotycząca noszenia maseczek w przestrzeni publicznej – nie będzie to już obowiązkowe. Jeżeli jednak osoby idą blisko siebie, to dalej zalecane jest zakrywanie ust i nosa. Dotyczy to ulic i miejsc takich jak restauracje.

W sklepach, kinach i kościołach maseczki wciąż będą obowiązkowe. Od niedzieli 31 maja w świątyniach nie będą obowiązywały ponadto limity 1 osoby na 10 m kwadratowych, ale nadal obowiązkowe będzie utrzymywanie dwumetrowego dystansu od najbliższych osób – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Rząd przywraca ponadto prawo do publicznego gromadzenia się, na razie w limicie do 150 osób i z zachowaniem odległości.

Od 6 czerwca otwarte zostaną kina, teatry i filharmonie oraz obiekty sportowe, a także solaria czy salony masażu. Nadal zamknięte będą dyskoteki i kluby.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński poinformował z kolei o dalszym otwieraniu placówek kultury. – Od 6 czerwca przywracamy działanie kin, teatrów, filharmonii, cyrków. To nie jest obowiązek, to jest możliwość. Właściciele mogą te decyzje podejmować – oznajmił.

Ponadto będą mogły być organizowane koncerty plenerowe do 150 uczestników.

Zdaniem ministra zdrowia, także obecnego na dzisiejszej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w większości regionów sytuacja epidemiczna jest opanowana. – Jeszcze trzy województwa w Polsce nie osiągnęły tendencji spadkowej: województwo śląskie, łódzkie i małopolskie – stwierdził.

„Transmisji poziomej, czyli tego, że możemy się zarazić gdzieś na ulicy, jest już niewiele. Dzięki temu możemy niektóre obostrzenia zdejmować” – powiedział Łukasz Szumowski.

Taka sytuacja, jego zdaniem, nie oznacza jednak końca epidemii. – Ona jest, na pewno ona będzie się pojawiać, będą ogniska. Dlatego potrzebny jest dystans społeczny, a jeżeli nie możemy go zachowywać, to [konieczna jest] maseczka – wskazał minister zdrowia.

 

 

OGŁOSZENIE SPECJALNE

 

DRODZY PARAFIANIE

Mimo pandemii koronawirusa w naszej ojczyźnie i na całym świecie, życie nasze toczy się dalej. Wiemy, że jest to trudny czas dla wszystkich i wiemy także, jak wiele osób straciło z tego powodu źródło swego utrzymania. Ogarniamy wszystkich swoją modlitwą i pokładamy ufność w Panu Bogu, że wszystko się odmieni i przyjdą jeszcze lepsze czasy.
W związku z pandemią rozpoczął się także szybciej niż był planowany remont i przebudowa naszej świątyni.
Plany na ten rok były wielkie, nie wiemy jednak czy wszystko zaplanowane uda się zrobić. Łatwo można policzyć, że jest to już dziś siódma niedziela bez zbiórki tacy, od której w dużej mierze zależy funkcjonowanie parafii.
A zatem, zwracamy się do parafian i ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe tej inwestycji. Ofiary można wpłacać na numer konta bankowego KBS Aleksandrów Kujawski
23953700000012526620000001
z dopiskiem ,,taca,, lub ,,ofiara na kościół,,
Za zrozumienie i wdzięczność z serca płynące Bóg zapłać.
Administrator strony

aktualne zdjęcia z remontu świątyni w galerii

 

 

 

KOMUNIKATY i ODEZWY Ks. BISKUPA

 

UWAGA!!! – nowe zasady gromadzenia się wiernych w kościele, sprawowania Mszy św. i pogrzebu (rozszerzymy)

 

Z dniem dzisiejszym, tj. 20 kwietnia, w życie wchodzi nowe zarządzenie Biskupa Włocławskiego w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii w związku z częściową zmianą regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym. Dokument uwzględnia rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia i z dnia 19 kwietnia 2020 roku uwzględniającym program „Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19” łagodzący obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.
 
Zarządzenie przypomina o obowiązującej do odwołania dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w kościele, ale podkreśla, że dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach świętych w kościołach.
 
Ksiądz Biskup zachęca do kontynuowania ufnej modlitwy o ustanie epidemii poprzez śpiew Suplikacji oraz do codziennej modlitwy różańcowej o godzinie 20.30 w duchowej łączności kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.
 
Zarządzenie ustala zasadę wprowadzoną przez władze rządowe, według której liczba uczestniczących w Mszy św. lub innym obrzędzie liturgicznym będzie zależała od powierzchni świątyni: w kościele lub kaplicy na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2. Do liczby tej nie wlicza się kapłana oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 metry.
 
Przypomniany zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa przez wiernych uczestniczących w liturgii, jak i usługujących przy ołtarzu.
 
Nowe regulacje dotyczą także sprawowania liturgii pogrzebu. Pogrzeb należy odprawić zaczynając od razu od drugiej stacji w kościele, czyli po wprowadzeniu trumny lub urny do świątyni odprawia się Mszę św. pogrzebową, po czym kolejną stację liturgii sprawuje się przy grobie zmarłego. Nie odbywa się stacja w domu zmarłego lub w kaplicy przedpogrzebowej, ani nie urządza się procesji do kościoła. Utrzymany zostaje zakaz organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny. Na wyraźne żądanie władz sanitarnych należy ograniczyć ceremonię pogrzebu do stacji przy grobie.
 
Zgodnie z zarządzeniem kościoły pozostają otwarte umożliwiając indywidualne nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, skorzystanie z sakramentu pokuty, czy przyjęcia Komunii Świętej poza Mszą św.
 
Zaleca się, aby parafie, w miarę możliwości, ze swoich świątyń transmitowały w mediach społecznościowych Msze święte i nabożeństwa.
 
Wkrótce rozszerzymy depeszę podając pełną treść dokumentu.

 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

Dekret o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii

„Podobnie jak tydzień bierze swój początek i osiąga szczyt w obchodzeniu dnia Pańskiego, który zawsze ma charakter paschalny, tak szczyt całego roku liturgicznego jaśnieje w świętym paschalnym Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, do którego przygotowujemy się w okresie Wielkiego Postu i które przedłużamy w radości w ciągu pięćdziesięciu dni” (Kongregacja Kultu Bożego, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych z 16 stycznia 1988 r., nr 2). Wielkanoc, stanowiąca centrum roku liturgicznego i obchodzona przez trzy święte dni Triduum Paschalnego nie może zostać przeniesiona na inny termin (zob. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca 2020 roku).

Jednak obchody tegorocznych Świąt będą przebiegały w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wprowadzeniem przez władze państwowe stanu epidemii i wynikających z niego ograniczeń. Niezależnie od warunków, dla chrześcijanina Wielkanoc jest największym i najważniejszym świętem, do którego należy się właściwie przygotować i głęboko je przeżyć.

Na ten szczególny okres Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła wytyczne dotyczące celebracji liturgii Triduum Paschalnego w krajach dotkniętych epidemią. Na ich podstawie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dokonało adaptacji do warunków w naszym kraju, polecając biskupom diecezji wydanie szczegółowych rozporządzeń.

Mając powyższe na uwadze zarządzam dla całej Diecezji Włocławskiej, co następuje:

 1. Przygotowując liturgię Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego należy przestrzegać obowiązku ograniczenia liczby uczestników zgromadzenia liturgicznego według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

 2. Aby godnie sprawować liturgię najważniejszych dni roku liturgicznego, należy przygotować posługujących przy ołtarzu, ograniczonych do koniecznego minimum i osobę wykonującą śpiewy liturgiczne. Maksymalnie może to być pięć osób. Do posługi nie można dopuścić dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia.

 3. Z racji przedłużonej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii (z dnia 25 marca 2020 roku) przypomina się wiernym o potrzebie modlitwy prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami. Równocześnie zachęca się do przeżywania celebracji Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem dostępnych w mediach transmisji.

 4. Ponieważ wierni w praktyce będą mogli modlić się w świątyni jedynie poza liturgią, zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą, z wyjątkiem:

  1. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

  2. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

 1. Wierni powinni też mieć możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (według wcześniej określonych zasad organizowania miejsca spowiedzi). Dotyczy to zarówno Wielkiego Czwartku, jak i Wielkiego Piątku oraz dnia Wielkiej Soboty.

 2. Sugeruje się też praktykę żalu doskonałego. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny, o ile taki zaistniał.

 3. We wskazanym czasie w okresie po epidemii, każda z parafii zorganizuje dzień spowiedzi, podczas którego wszyscy, którzy obecnie praktykują akt żalu doskonałego, będą mogli skorzystać indywidualnie z sakramentu pokuty.

 4. We wszystkich celebracjach należy zrezygnować z uroczystej procesji na wejście i udać się do prezbiterium krótką drogą, zajmując miejsca z zachowaniem wymaganej odległości pomiędzy uczestnikami.

 5. W dniach, kiedy wierni będą musieli pozostać w domach, bicie w dzwony podczas śpiewu Chwała na wysokości w Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej, a także podczas Mszy rezurekcyjnej nabiera szczególnego znaczenia.

 6. Zezwalam, aby w kaplicach domów zamieszkiwanych przez duchownych, w klasztorach i wspólnotach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej, wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna. Zakazuje się uczestniczenia w tych liturgiach wiernym spoza wspólnoty.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

 1. Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła.

 2. W Mszy Świętej tej niedzieli przewidziane są trzy formy rozpoczęcia, upamiętniające pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy: procesja, uroczyste wejście i zwykłe wejście. W tym roku nie wolno stosować formy pierwszej. W kościele katedralnym należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych, oraz w innych miejscach trzecią (wejście zwykłe), w której opuszcza się cały obrzęd pobłogosławienia palm. Należy opuścić pokropienie palm wodą święconą.

WIELKI CZWARTEK – MSZA KRZYŻMA

 1. Mszę Krzyżma Biskup Diecezjalny będzie sprawował w kościele seminaryjnym św. Witalisa z wąskim gronem księży reprezentujących prezbiterium Diecezji. Wszystkich kapłanów prosi się o duchową łączność.

 2. Podczas Mszy Krzyżma będzie konsekrowane Krzyżmo i zostaną pobłogosławione oleje, tak jak zwykle. Oleje święte będą mogli odebrać Wikariusze Biskupi dla parafii swojego rejonu, przed południem w Wielki Piątek lub Wielką Sobotę, po wcześniejszym umówieniu terminu z Księdzem Kustoszem Katedry. Następnie Wikariusze Biskupi przekażą oleje Księżom Dziekanom swojego rejonu, a ci Księżom Proboszczom.

 3. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w innym terminie, podczas tradycyjnej pielgrzymki duchowieństwa, przewidzianej w tym roku do włocławskiej katedry na dzień 28 maja, o ile ustaną restrykcje związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 1. Stolica Apostolska udzieliła zgody, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.

 2. Zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

 3. Należy również opuścić procesję z Najświętszym Sakramentem i pozostawić Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Można też przenieść Najświętszy Sakrament najkrótszą drogą do przygotowanego ołtarza przechowania (tzw. Ciemnicy), gdzie wierni będą mogli modlić się indywidualnie. W obu przypadkach po Komunii wiernych zostawia się puszkę z Najświętszym Sakramentem na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii wszyscy klękają i śpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego zakończeniu krótką drogą kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do Ciemnicy, a jeżeli się nie urządza, do tabernakulum i zamyka je.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

 1. Odwołana zostaje wspólna celebracja Liturgii Godzin tradycyjnie odbywająca się we włocławskiej katedrze w godzinach porannych.

 2. W uroczystej modlitwie powszechnej należy dodać – jako przedostatnie, dziesiąte – okolicznościowe wezwanie o ustanie epidemii oraz za chorych, zmarłych i znajdujących się w sytuacji zagubienia (stosowny tekst w oddzielnym załączniku). Wezwanie ostatnie będzie jedenastym.

 3. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa.

 4. Należy zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając stosowną pieśń. Po ustaniu epidemii, zostanie rozważona możliwość zorganizowania diecezjalnej uroczystości w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września, w rocznicę wydarzenia „Polska pod Krzyżem”.

 5. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale.

 6. Wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej.

 7. W użyciu powinno być wówczas boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób.

WIELKA SOBOTA

 1. Odwołana zostaje wspólna celebracja Liturgii Godzin tradycyjnie odbywająca się we włocławskiej katedrze w godzinach porannych.

 2. Należy umożliwić wiernym adorowanie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią. Tak jak poprzedniego wieczoru, w użyciu powinno być boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób

 3. Przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby.

 4. W parafiach nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny (ani w kościele, ani poza kościołem). W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba, korzystając z modlitwy, która zostanie podana, albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem. Nie używa się wody święconej. Tekst modlitwy (w załączeniu) zostanie udostępniony na stronach internetowych diecezji i parafii oraz w mediach społecznościowych.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

WIGILIA PASCHALNA

 1. Wigilię Paschalną można rozpocząć najwcześniej o godz. 20.00.

 2. Opuszcza się obrzęd pobłogosławienia ognia i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczyna się w prezbiterium przy ustawionym wcześniej paschale. Kapłan przygotowuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu śpiewa się Orędzie wielkanocne.

 3. Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, ze zmniejszoną ilością czytań starotestamentalnych do dwóch, zgodnie z zasadami podanymi w mszale.

 4. W czasie „Liturgii chrzcielnej” ma być zachowane tylko odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie ma pokropienia wodą święconą.

 5. Nie sprawuje się sakramentu chrztu.

 6. Opuszcza się procesję rezurekcyjną. Zaleca się natomiast, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w drzwiach lub przed bramą kościoła.

PORANNA MSZA REZUREKCYJNA

 1. Podczas Mszy rezurekcyjnej opuszcza się procesję i przy śpiewie oraz biciu w dzwony przenosi się Najświętszy Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Po śpiewie hymnu Ciebie, Boga, wysławimy i błogosławieństwie, które może zostać udzielone w drzwiach lub przed bramą kościoła, sprawuje się Mszę Świętą według zwykłego porządku.

 2. Nie stosuje się pokropienia wodą święconą.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

Ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

Włocławek, 28 marca 2020 roku (L.dz. 382/2020)

 

Zarządzenie Biskupa Włocławskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

W związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca br. w godzinach wieczornych stanu epidemii na terenie całego kraju, z dniem 22 marca ustanawiam dla Diecezji Włocławskiej następujące zasady pełnienia posługi duszpasterskiej:

 1. Msza święta

 1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. Na drzwiach wejściowych do świątyni należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy św.

 2. Wiernych należy zachęcić do skorzystania z dyspensy i uczestniczenia w Mszach świętych oraz innych nabożeństwach, rekolekcjach za pośrednictwem mediów. Duszpasterz powinien zwięźle wyjaśnić wiernym, jak należy uczestniczyć w takiej formie Mszy świętej oraz wyjaśnić, na czym polega Komunia duchowa.

 3. Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.

 4. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk. Dotyczy to także koncelebransów.

 5. Komunia Święta koncelebransów powinna przebiegać następująco: główny celebrans przyjmuje Komunię Świętą przez zanurzenie. Następnie w taki sam sposób przyjmują Komunię Świętą koncelebransi. Ostatni z kapłanów dokonuje puryfikacji (por. OWMR 248).

 6. Zaleca się zdezynfekowanie rąk bezpośrednio przed udzielaniem Komunii Świętej.

 7. Komunia Święta wiernych – zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze winni przed Mszą świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Obowiązkiem wiernego jest spożycie Komunii Świętej przy kapłanie, a obowiązkiem kapłana dopilnowanie, aby wierny to uczynił. Nie wolno odchodzić z hostią na dłoni od ołtarza. Nikomu jednak nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać.

 8. Osoby, które będą pragnęły przyjąć Komunię Świętą do ust mogą to zrobić po zakończeniu jej rozdzielania wiernym na rękę. Kolejność zatem jest następująca – najpierw przyjmują Komunię Świętą wierni na rękę, a następnie wierni do ust. Jeśli obecny jest więcej niż jeden kapłan, można również zastosować następujący schemat: jeden z kapłanów rozdziela Komunię Świętą na rękę, drugi do ust.

 9. Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba.

 10. Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa.

 11. W obecnej sytuacji zawieszona zostaje jakakolwiek parafialna posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

 12. Koncelebransi i wszyscy posługujący przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.

 13. Należy utrzymywać w należytej czystości paramenty liturgiczne i często zmieniać bieliznę kielichową.

 1. Sakrament pokuty

 1. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta. Nie istnieją przesłanki do zastosowania rozgrzeszenia ogólnego.

 2. Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).

 3. Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.

 4. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.

 5. Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.

 6. W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe okazje do spowiedzi. Dlatego należy wyznaczyć stałe godziny spowiedzi i podać je do wiadomości wiernych. W tym czasie duszpasterze powinni oczekiwać na wiernych w wyznaczonych miejscach.

 7. Zgodnie z notą Penitencjarii Apostolskiej o sakramencie pokuty w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20.03.2020 r., zaleca się możliwość spowiedzi poza konfesjonałem (KPK kan. 964 § 3). Spowiedź poza konfesjonałem powinna odbywać się w miejscu dobrze przewietrzonym, z zachowaniem odpowiedniego dystansu (Stolica Apostolska dopuszcza nawet używanie maseczek ochronnych przez spowiednika), zwracając absolutną uwagę na sakrament i konieczną dyskrecję.

 8. W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu po odpowiednim przystosowaniu, pozwalającym na zachowanie prywatności, właściwej przestrzeni i zasad bezpieczeństwa. Miejsce sprawowania sakramentu pokuty i pojednania należy odpowiednio oznaczyć, by było łatwo dostępne dla penitenta. Pomieszczenia należy często wietrzyć.


– W takich kaplicach/pomieszczeniach penitent może spowiadać się klęcząc lub siedząc z zachowaniem odpowiedniej odległości od spowiednika. Na czas rozgrzeszenia penitent winien uklęknąć. Spowiedników obowiązuje komża i stuła. Jeżeli gdzieś jeszcze praktykuje się zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go zaniechać.

– Wierni winni oczekiwać na spowiedź zajmując miejsce we wskazanych ławkach, a nie stojąc obok siebie w kolejce (zachowanie odległości między ludźmi, jak również troska o dochowanie tajemnicy spowiedzi). Na ławkach można rozłożyć materiały duszpasterskie służące przeprowadzeniu rachunku sumienia.

 1. Jeżeli jednak spowiedź miałaby się odbywać w konfesjonale, to z uwzględnieniem następujących zasad: zawiesza się możliwość spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach. Należy spowiadać w otwartych konfesjonałach (otwartych zarówno dla spowiednika, jak i penitenta) i zabezpieczyć kratki folią. Folię należy dezynfekować lub zmieniać codziennie. Do tego celu najlepiej wykorzystać przeźroczyste folie typu stretch (wytrzymałe, samoprzylepne).

 2. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

 3. Ponieważ w czasie świątecznym zazwyczaj kapłani są mocno zaangażowani w wiele dzieł (przygotowanie liturgii, nabożeństwa wielkopostne, głoszone rekolekcje), to w obecnym okresie istnieje możliwość, aby poprzez odwołanie uroczystych celebracji mogli mieć więcej czasu na spowiadanie wiernych w utrudnionych warunkach.

 1. Posługa chorym

 1. Zawieszone zostają pierwszopiątkowe i przedświąteczne wizyty u chorych. Należy zachęcić chorych do Komunii duchowej, jak również do ofiarowania swego cierpienia w intencji ustania pandemii koronawirusa oraz w intencji osób zakażonych wirusem i niosących im pomoc.

 2. Należy za to spieszyć z posługą na wezwanie do osób, u których stan zdrowia uległ pogorszeniu lub znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.

 3. W szpitalach posługę kapelanów należy dostosować do zrządzeń władz szpitala.

 4. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego (por. Kan. 916 KPK).

 5. Ręce należy zdezynfekować przed, jak i po wizycie u chorego. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie należy używać rękawic ochronnych. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. Kan. 1000 §1 KPK).

 1. Pogrzeb

 1. Obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 50 osób. Dlatego w pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń w miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.

 2. O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i zalecić, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył, a w każdym razie nie więcej niż 50 osób.

 3. Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny, bez ciała zmarłego.

 4. W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.

 5. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.

 1. Inne

 1. Zawieszone zostają wizytacje kanoniczne, bierzmowania i wszystkie wydarzenia o charakterze ogólnodiecezjalnym.

 2. Do rozwagi duszpasterzy należy decyzja o organizowaniu w świątyni innych celebracji niż Msza święta.

 3. Należy tworzyć w kościołach okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.

 4.  Zaleca się, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.

 5. Należy zaktualizować internetowe strony parafialne, strony na Facebooku, podać wiernym aktualne numery telefonów.

 6. Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast).

 7. Zawieszone zostają Ekstremalne Drogi Krzyżowe.

 8. Zawieszone zostają wszelkie formy parafialnych i dekanalnych spotkań formacyjnych w grupach, w tym spotkania narzeczonych w ramach katechezy, dzieci i rodziców przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, itp.

 9. Celebracja sakramentu chrztu świętego powinna odbywać się poza Mszą świętą. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów – nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.

 10. Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych, świadków i koniecznej obecności najbliższych członków rodziny.

 11. Należy zachęcić do organizowania parafialnego wolontariatu osób pełnoletnich, by okazać solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, wyjść im z niezbędną pomocą w czasie, gdy powinni pozostać w domach.

 12. Księżom Emerytom zaleca się pozostawanie w domach.

 13. Księża powinni wyrażać bliskość ze swoimi wiernymi poprzez dostępną w obecnych warunkach posługę sakramentalną i duszpasterską oraz osobistą modlitwę za powierzony sobie lud. Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze – bez udziału wiernych – winni odmawiać w kościele różaniec w intencji ustania epidemii, ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.

Pozostałe ustalenia – zawarte w Komunikacie Kurii Diecezjalnej z dnia 13 marca br. – nadal obowiązują, o ile nie zostały zmienione bądź zniesione obecnym zarządzeniem.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

 

 

 

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

Regens